Asuminen

Vihasjärven vanhan koulun rento kesäkahvio.

Eräjärven asukkaat

Eräjärveläiset käyvät omaa päiväkotia ja alakoulua, asioivat paikallisessa kaupassa ja ravintolassa ja viettävät vapaa-aikaansa kauniissa luonnossa ja teatteri- sekä lavatanssiharrastuksen parissa. Eräjärvellä on paljon pienyritystoimintaa ja useita hevostiloja.

Eräjärven vanhassa pitäjässä asuu noin 800 asukasta. Eräjärven kyläkoulussa oppilaita on reilu 60. Työikäisestä väestöstä suurin osa työskentelee Eräjärven alueella. Eräjärvellä sijaitsevista työpaikoista kaksi kolmasosaa on alkutuotannossa, neljännes jalostuksessa ja vajaa kymmenesosa palvelualalla. 

Huomattavan moni eräjärveläinen käy Oriveden ulkopuolella työssä (mm. Tampereella ja Kangasalla). Näiden henkilöiden määrä on selvästi suurempi, kuin Oriveden keskustassa käyvien lukumäärä.


Eräjärveläinen kulttuuri

Eräjärvi on paikalliskulttuuriltaan pääosin hämäläistä aluetta, mutta esimerkiksi myös Tampereen läheisyys näkyy. Ihmiset miettivät tarkkaan ennen kuin ryhtyvät toimeen, mutta Eräjärven aktiivinen kyläyhteisö osoittaa että toimeen sitten kanssa ryhdytään! Ihmiset ovat pääosin suoria ja rehellisiä. Eräjärveläiset tulevat kuitenkin hyvin toimeen niin keskenään kuin ulkopaikkakuntalaistenkin kanssa.

Ulkopuoliset ihmiset otetaan Eräjärvellä yleensä positiivisesti ja kiinnostuksella vastaan ja esimerkiksi seuratoimintaan ovat uudet innokkaat ihmiset erittäin tervetulleita.

Mitä tulee taiteelliseen kulttuuriin niin voidaan todeta sen olevan jopa positiivisella tavalla yliedustettua väkilukuun nähden. Eräjärvellä on paljon kultturitapahtumia ja näyttelyitä. Muusikkoja ja muitakin taiteilijoita riittää omasta takaa. 


Maasto

Idyllisten järvien keskellä olevan Eräjärven maasto on kumpuilevaa. Metsät ovat hyvälaatuisia seka- ja kuusimetsiä, jotka ovat pääosin yksityishenkilöiden omistuksessa. Pinta-alasta noin viidennes on viljelysmaata. Eräjärven pellot ovat olleet hyviä viljelysmaita, joita kivisyyskään ei ole suuresti haitannut. 

Eräjärven alueen huomattavia liuske- ja graniittiesiintymiä on hyödynnetty jo vuosikymmeniä ja ne ovat tarjonneet työtä ja toimeentuloa useille perheille. 

Eräjärven vaihtelevasta maaperästä on löydetty harvinaisiakin mineraaleja. Alueen keskiosassa esiintyy runsaasti harmaata graniittia, joka paikoin on karkearakeista eli pegmattia. Pohjoisessa kulkee liuskekivivyöhyke eli fylliittialue ja etelässä on kiillegneissiä.