EKY:n hankkeet

Toteutetut hankkeet:

PIRKANMAAN KYLÄPROJEKTI 1988-1991

Elävä maaseutu

rahoittaja: Hämeen lääninhallitus, läänin kehittämisraha, Pirkanmaan maakuntaliitto
toteutus: Pirkanmaan liitto ja kyläläiset


TULOKSET:

 • kylän markkinoinnin aloittaminen
 • sosiaalista pääomaa
 • Puutarhatyöryhmä > kylän esnimmäinen Palveluhakemisto
 • Markkinontityöryhmä > EKY:n perustaminen
 • Vesityöryhmä > Vesiosuuskunnan perustaminen
 • Liikennetyöryhmä > Palveluliikenne Nopa ja jätehuollon kuljetus

KYLÄ PALVELUYRITTÄJÄNÄ -HANKE 1991-1995

rahoittaja: MMM/ Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
toteutus: Helsingin yliopisto/Osuustoimintainstituutti

mukana 6 kylää Suomesta


TULOKSET:

 • koulutustoiminta
 • tulevaisuusverstaaat

Julkaisut Helsingin yliopiston Osuustoimintainstituutin julkaisusarjassa

 • Ritva Pihlaja – Teija Simpanen: Kylä palveluyrittäjänä. Kyläraportit 1/1993
 • Vuokko Jarva: Miten järjestän tulevaisuusverstaan? Kylän kehittäjän opas 4/1994
 • Ritva Sirkkala: Kylätoiminnasta sosiaaliseen yrittäjyyteen 7/1995

LOUHI-PROJEKTI 1995-1996

rahoittaja: MMM/ Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
toteutus: Helsingin yo/Osuustoimintainstituutti


TULOKSET:

 • kylävisio
 • koulutus
 • kyläkäsikirja
 • kyläesite

KYLÄPIIKA-PROJEKTI (PESTIPALVELU)

1995-2005

Rahoittajat: Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustus, Oriveden kaupungin perusturvalautakunta (ostopalvelusopimus) asiakkaat
toteutus: EKY

TULOKSET:

 • edullista kotipalvelua Eräjärvelle ja Orivedelle

TYÖTTÖMIEN OMATOIMISUUSPROJEKTI 1995

rahoittaja: Hämeen työvoimapiiri
toteutus: EKY/Pertti Puskala
TULOKSET:

 • Tietotupa/Etätyökeskuksen suunnitelma

MONITORI/ERÄJÄRVEN TIETOTUPA – ETÄTYÖKESKUS 1996

rahoittaja: MMM/Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
toteutus: EKY
TULOKSET:

 • Koulutusta, etätyömahdollisuudet, kylän tietotekniikkapalvelut

POMOHANKKEITA 1997-1998

Tietotupa / etätyökeskus

 • Ekyllä oli tietotupa kyläläisille, neljä konetta
 • järjestimme itse ja Oriveden kaupungin maaseututoimi järjesti siellä koulutusta


AV-hanke (tuotteita / palveluita elokuva-ja videotuottajille)

 • kartoitettiin kuvauspaikkoja


Työpörssi

SEUTUKYLÄ -HANKE 1999 – 2001

rahoittaja: EU:n aluekehitysrahasto, Suomen valtio

toteutus: EKY

EU:n tavoite 5b-ohjelman mukaista rahoitusta

Neljä eri kokonaisuutta:

 1. Tietotupatoiminnan laajentaminen koko Itä-Pirkanmaan seutukuntaan
 •  Työpörssitoiminnan ja Eräjärven palvelutuotantotavan laajentaminen koko seutukuntaan
 • Seutukunnan elokuvauksen ja videotuotannon palvelut
 • Luontomatkailupalvelutuotannon ja -markkinoinnin järjestäminen.


Lähtökohtana oli Eräjärvellä hankittujen kokemusten ja toimintatapojen laajentaminen muualle Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden alueelle (eli siis Itä-Pirkanmaan seutukuntaan), osoittaa se, että Eräjärven tapa toimia oli rahoittajien piirissä todettu hyväksi.

 Samalla kun toimintaa laajennetaan myös oman kylän ulkopuolelle, pidettiin tietenkin huoli siitä, että toiminta Eräjärvellä jatkuu ja kehittyy. Tätä edellytti jo sekin, että EU:lta ja Suomen valtiolta tulevan rahoituksen lisäksi EKY panosti hankkeeseen koko omarahoitusosuuden. Tämä on kahden vuoden aikana yhteensä noin 300.000 markkaa.

TULOKSIA:

 • Kylätoiminnan aktivoituminen seutukunnalla
 • Koulutusta kylien ihmisille
 • Työosuuskunta Työjuhdat
 • Eräjärven Työväen Näyttämön ja Siitaman pukuvaraston asusteiden nimikointi (koordinointi)
 • Opastaulut Eräpyhän luontopolulle, kivimuseolle ja Ekylle
 • TV2:lle avustajien hankintaa, asusteita, tiloja. Alueella kuvattiin Trasselirakastaja, Nyrölä 5 ja myöhemmin myös Alavilla mailla hallanvaaraa
 • majoitusta ja ruokapalvelua

PJP-PYÖRÄILYÄ JA PALVELUJA -HANKE 01.04.2010-30.11.2011

Rahoittaja: Pomoottori ry, Eky ja hankekumppanit

Toteuttaja: Eky


PjP -hankkeessa selvitettiin Kangasalta, Sahalahden, Kuhmalahden, Eräjärven ja Oriveden kautta takaisin Kangasalle kulkevan reitin varren palvelut ja kulttuuritapahtumat. Reittiä palveluineen markkinoitiin polkupyöräilijöille ja motoristeille.

Jatkoa varten pyrittiin reitin palveluja varten saamaan erillinen/erillisiä myyntiorganisaatioita. Hankkeen tavoitteena oli lisätä reitin varren tapahtumiin kävijöitä vähintään viidellä prosentilla.

TULOKSIA:

 • markkinoitava pyöräilyreitti
 • pyöräilykarttaesitteitä jakoon
 • Jukka Tilsan piirtämät seinäkankaat hankkeeseen osallistuneille ja yksi iso karttakangas markkinointia varten
 • Alueen keskinäinen yhteistyö lisääntyi

ERUKUS -HANKE, ERÄJÄRVEN UIHERLANJOEN KUNNOSTUKSEN SUUNNITTELU

01.05.2009-31-12-2012

Rahoittaja: Pomoottori, Leader ja Eky

Toteuttaja: Eky

Päätavoitteena oli tutkia laaja-alaisesti Eräjärven Uiherlanjoen kuntoa ja mahdollisuudet parantaa joen ja siihen liittyvän luonnon tilaa. Tuloksena oli suunnitelma kustannusarvioineen joen kunnostamiseksi ja tarvittavan ympäristöluvan hakemiseksi. Myös Eräjärven virkistyskäyttöä edistettiin. Pidemmän aikavälin tavoitteet heijastuivat valtaosaan kuntalaisia ja joen kunnostussuunnittelu liittyi lähinnä joenvarren asukkaisiin.

Tutkimus on myös osittain koko järveä koskeva.

Hankkeessa seurattiin vedenpinnan korkeutta, tehtiin virtaamamittauksia ja purkautumiskäyriä, sedimenttianalyysejä sekä linnusto- ja sudenkorentoselvitys.

TULOKSENA:

 • Uiherlanjoen kunnostussuunnitelma

ELÄVÄ ERÄJÄRVI –HANKE 2013-2014

Rahotus: Pomoottori ry ja Eky

Toteutus: Eky

Hankkeen tavoitteena oli kylämateriaalin luonti markkinoinnin tehostamiseksi ja matkailijamäärän, asukasmäärän sekä kylän viihtyvyyden lisäämiseksi. Matkailu- ja kaupan alan kesätyöntekijöille koulutusta  Eräjärven toiminnoista ja palveluista. Tehtiin kylän ja kylän tapahtumien yhteismarkkinointia ja tonttikartoitusta.

Tarinatyöpajoissa tuotteistettiin historiaa, kulttuuria ja tapahtumia. Viihtyvyyttä lisättiin suunnittelemalla Vihasjärven Kyläpuistoa, laatimalla hiihtolatukarttoja sekä perehdyttämällä kestävään kehitykseen. Pyrittiin turvaamaan eri ikäryhmien aktiivinen osallistuminen kylän tapahtumiin ja estämään syrjäytymistä

TULOKSIA:

 • Uusia matkakohteita ja matkapaketteja
 • Palvelukansio
 • Vihasjärven Kyläpuisto
 • Hiihtolatukartat
 • Uittomuseo
 • Maisemointisuunnitelma (Opinnäytetyönä)

UIMALAN UUSI ELÄMÄ 2018-2019

Rahoitus: Pomoottori ry ja Eky

Toteutus: Eky

Purettiin Oriveden kaupungin uimalan vanha huonokuntoinen puusee ja puuvarasto läheltä rantaa ja rakennettiin uusi puuvarasto ja kuivakäymälä kauemmas rannasta

TULOKSIA:

 • puuvarasto
 • kompostoiva kuivakäymälä ja varasäiliö

Lisäksi Eräjärven Martat kunnostivat saunarakennuksen huonetilan viihtyisäksi maalaamalla ja uusimalla kalustoa ja välineistöä

YHTEISÖLLISYYTTÄ KYLÄTOREILLA

Rahoitus: Pomoottori ry ja Eky

Toteutus: Eky

TULOKSIA:  toriteltan hankinta

Muiden yhdistystoimijoiden tuotoksia

Eräjärven Urheilijat ja Eräjärven Työväen Näyttämö ovat vuosien varrella investoineet merkittävästi  kylän palvelujen kehittämiseen ja markkinointiin

Leväslahden Pvy kunnostanut toimitilansa, vanhan Leväslahden koulun, ja yhteisrannan

Eräjärven seudun vanhemmat ( Eräjärven koulun Vanhempainyhdistys) On hankkinut koulu-päiväkodille pihatelineitä

Eräjärven Urheilijoilla on ollut monta investointihanketta Rönnin Kesäravintolan kehittämiseksi kuin myös markkinointihankkeita, viimeinen oli Eräjärvi ja Oriveden seutu Suomeen ja maailmalle > tuloksena yhteistyötä, koulutusta ja monta matkapakettia.

Eräjärven Työväen Näyttämö nouseva katsomo ja tekniikkatila sekä salin kunnostaminen Tupateatterilla (2000 Pomoottori ry)) sekä Rönnin kesäteatterin nouseva selkänojallinen katsomo (1996) ja Rönninsalmen matkailu- ja kulttuuriareena-hankkeessa (2018-2019 Kantri ry) > Katos Rönnin Kesäteatterin katsomoon sekä uusi huoltorakennus Rönniin; wc:t, suihku- ja pyykki-/pesutila sekä varastotila

Tulossa/käynnissä:

Jääkaukalon pohjan uusinta; tekonurmikenttä pohjaksi, Eräjärven seudun Vanhemmat Kantri ry ja Oriveden kaupunki

Uiherlanjoen kunnostus; väylä Eräjärveen ja pohjapato, Eräjärven kalastuksenhoitoyhtymä