Vesiosuuskunta


Eräjärven Seudun vesiosuuskunta (ESVO) on perustettu vuonna 1992. Laitos toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään sekä laitoksen itse tuottamaa että Orivedeltä ostettua pohjavettä. Vuonna 2010 tehtiin yhdysputki Orivedeltä Eräjärvelle.

Vettä jaetaan entisen Eräjärven kunnan alueelle, osaan entistä Längelmäkeä (Västilä, Puharila, Attila) sekä Vehkalahdesta Eräjärvelle päin mukaan lukien Pitkäjärvi, Pajukanta ja Koppala.